Varza este o leguma

Unele birouri și companii se referă la sau depozitează substanțe cărora li se poate cere să creeze o atmosferă explozivă cu aerul. Vor fi apoi în special substanțe precum gazele, lichidele și solidele cu un grad ridicat de fragmentare, de exemplu, praful de cărbune, praful de lemn etc.

În astfel de circumstanțe, angajatorii sunt obligați să efectueze o evaluare a riscului de explozie și o evaluare a riscului de explozie. Indicați în special locurile și apartamentele în care apare cel mai mare risc de explozie. Zonele cu o atmosferă potențial explozivă trebuie să fie de neînlocuit în spațiile exterioare și în apartamente. Și vine vorba de angajatori să pregătească documentație grafică care să clasifice și să indice suplimentar factorii care pot iniția aprinderea.

Evaluarea pericolului de explozie & nbsp; trebuie realizată pe baza cerințelor Regulamentului ministrului economiei din 8 iulie 2010 privind cerințele minime de securitate și sănătate în muncă, legate de oferta de acțiuni în sensul funcționării unei atmosfere explozive (Jurnalul de legi 2010 nr. 138 931.

https://extenda-dr.eu/ro/

Ca parte a evaluării pericolului de explozie, caracteristicile obiectului sunt efectuate. Se numește pe suprafața sa, numărul de etaje, camere, linii tehnologice etc. Sunt verificate factorii care pot provoca incendiu sau explozie. Se formează materiale și tipuri, datorită cărora va fi posibilă reducerea și eliminarea pericolelor de incendiu și explozie. Menționat este ce grup de substanțe inflamabile există care pot ignora sursa potențială de explozie. Sunt reduse la minimum soluții inovatoare care sunt reduse cu risc exploziv.