Traduceri tehnice din engleza

Directiva atex este o lege emisă de Uniunea Europeană, care stipulează cerințele care trebuie îndeplinite de produsele care sunt utilizate mai târziu în atmosfere potențial explozive. Directiva atex obligă fiecare producător de astfel de echipamente să obțină certificatul corespunzător, care să confirme conformitatea documentației tehnice și a stării de masă cu cerințele stricte de siguranță pe care le oferă înaintea produselor.

Directiva definește diverse semne, în funcție de tipul de echipament sau de procedura de utilizare ulterioară. O necesitate importantă este de a determina clasificarea corespunzătoare a zonei de pericol de explozie. Acest tratament este efectuat de o companie specială responsabilă cu eliberarea certificatelor de conformitate a articolelor cu atex.

De asemenea, directiva atex definește clasificările grupurilor de dispozitive adecvate împotriva exploziilor, responsabile de protecția mobilierului împotriva exploziilor, precum și de persoanele care suferă de răniri dăunătoare, împreună cu propunerea de a pierde o viață.

O mulțime de mărci din Polonia are dreptul la opinie și a verifica articol și să îl distribuie certificatul său de sincronizare cu directiva ATEX. Oricine va trebui să achiziționeze echipamente de siguranță înainte de izbucnirea sau care sunt adecvate pentru a păstra suprafața, care este în pericol de explozie trebuie să se concentreze în primul rând pe examinarea dacă mărfurile sunt certificate bune conform ATEX.

Mai presus de toate, cu toate acestea, orice persoană care produce echipamente pentru astfel de scopuri trebuie să obțină un astfel de document, dacă este în conformitate cu principiul necesar pentru vânzarea unor astfel de produse. Prin utilizarea unor standarde riguroase și selectarea adecvată a companiilor care ar putea fi interesate de a oferi opinii mai târziu, Directiva ATEX a introdus necesitatea pentru o mai mare atenție a produsului, care va fi ulterior utilizate în zone deosebit de expuse la fapte legate de eventuale explozii. În aceeași măsura ar trebui să fie o garanție că va crește siguranța puterii mediilor de lucru și astfel să îmbunătățească confortul. Poate afecta numai bune pentru dezvoltarea unor astfel de întreprinderi, și de a crește atunci când muncitorii înșiși, care, împreună mutat în beneficii măsurabile.