Securitate in timpul sarbatorilor

Anumite condiții de muncã prezintã un risc de explozie, ceea ce reprezintã un risc semnificativ pentru sãnãtatea umanã și câștigurile salariale. Pentru a reduce riscul unui accident teribil, Uniunea Europeanã a obținut o directivã privind protecția împotriva exploziilor la 30 iunie 2003. În cele ce urmeazã, vom prezenta & nbsp; studii de caz atex.

Ce este atex?Sub misterios-sondare Conceptul ATEX Atmosfera francezã Ecplosible, plasați douã directive importante ale UE care se ocupã cu protecția împotriva exploziilor. Importante dintre acestea sunt: Directiva 94/9 / CE - ATEX 100a, care se ocupã cu cerințele de la intrarea pe piațã a echipamentelor, care va conduce, securizate și gestionate, care trateazã viața folositã pentru exteriorul atmosferei potențial explozive și organizarea sistemelor și controale cu sarcina de a juca în zone cu potențial exploziv.

Producãtorul, prin publicarea mãrcii CE pe material, declarã cã acest produs îndeplinește toate cerințele directivelor aplicabile acestuia, cu alte cuvinte, noua soluție. În proiectul de a determina dacã un anumit produs corespunde așteptãrilor directivelor Noii Soluții și probabil etichetei CE emise pe acesta, se elaboreazã evaluarea conformitãții. Directivele Noii Soluții reglementeazã pericolele pe care producãtorul trebuie sã le detecteze și sã le elimine înainte de introducerea pe piațã a produsului.

A doua directivã 1999/92 / CE - ATEX 137 este, la rândul sãu, deosebit de importantã în domeniul viziunii pentru angajații instalațiilor în care pot apãrea atmosfere potențial explozive. Conținutul sãu este legat de controalele de securitate și de sãnãtate ale tuturor persoanelor care scriu o poziție și locuiesc în anumite zone.

Pentru cine sunt pregãtiți atex?Instruirea ATEX este combinatã cu protecția împotriva exploziilor și cu informațiile ATEX. Acestea sunt direcționate cãtre toți angajații care produc în zonele expuse riscului de explozie, inclusiv personalul de conducere, personalul tehnic și adulții pentru siguranța și igiena rolului în barcã. Conducerea conducerii este motivul necesar pentru a îndeplini, în scopul principal, recomandãrile standardelor PN-EN 60079-17 privind cerințele de competențã pentru personalul din zona Ex. Trebuie menționat faptul cã formarea ATEX nu înlocuiește instruirea în domeniul ajutorului de bazã, care trebuie îndeplinitã separat, deci meritã sã alegeți serviciile unei mari companii care utilizeazã un pachet cuprinzãtor de instruire.