Sanatate si siguranta ocupationala pana la lublin

Întreaga companie este obligatã sã se ocupe de siguranța angajaților sãi. În special, funcționeazã pe proiecte care folosesc materiale fragile în rolurile lor. Sãnãtatea și întreținerea persoanelor care se desfãșoarã în astfel de condiții ar trebui sã fie extrem de protejate de cãtre angajator.

"Regulamentul ministrului economiei din 8 iulie 2010 în ceea ce privește cerințele minime privind securitatea și sãnãtatea la locul de muncã, combinat cu perspectiva unei atmosfere explozive care are loc la locul de muncã" așteaptã ca un angajator sã elaboreze un document privind protecția împotriva exploziilor. Aceasta se aplicã numai companiilor în care sunt introduse materiale inflamabile care pot crea atmosfere explozive cu aerul. Astfel de substanțe pot include, de asemenea, lichide, gaze precum și solide extrem de fine, adicã prafuri.

Prin utilizarea substanțelor periculoase, inflamabile cu care sunt expuși lucrãtorii, numãrul de camere expuse riscului de explozie este implicat în numãrul de secvențe. Dacã acestea sunt deja indicate, trebuie sã respectați regulamentul ministrului menționat în introducere.

Se referã la ce materiale ar trebui sã facã un angajator. Punctul 4.4 din regulament se referã la faptul cã efectueazã o evaluare completã a riscurilor, care depinde de perspectiva unei atmosfere explozive în fundal. Sunt ultimul așa-zis "evaluarea riscurilor", care cuprinde, inter alia, celelalte elemente:

a probabilitatea unei atmosfere explozive,b timpul posibil de apariție a unei atmosfere explozive,c probabilitatea de viațã și activarea surselor de aprindere, cum ar fi descãrcarea electrostaticã,d instalațiile, conținutul și amestecurile suportate de angajator,mecanismele între ele și interacțiunile lor,e dimensiunea așteptatã a efectului unei posibile explozii.

De asemenea, este important sã se ținã cont de camerele învecinate, care pot fi conectate într-un fel cu deschideri cãtre camere amenințate de explozie, chiar și prin ventilație. În poziția de amenințare, nu vor fi confortabile de mai sus.

Dupã finalizarea evaluãrii complete a riscului, angajatorul responsabil, suplimentar, împreunã cu excepția regulamentului, pregãtește un document de protecție împotriva exploziilor.

Documentul privind protecția împotriva exploziilor trebuie sã facã câteva pãrți importante, includ o listã de lucruri și declarații despre persoana care angajatorul nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin. Elementele esențiale ale documentului sunt: o listã de atmosfere și surse de aprindere cu pericol de explozie, o descriere a mãsurilor pentru prevenirea exploziilor, cunoașterea datele documentelor de actualizare, descrierea materialelor combustibile, evaluarea riscului de explozie, explozie scenarii posibile, precum și documentele justificative. Documentul privind protecția împotriva exploziilor trebuie sã conținã, de asemenea, grafice și planuri facilitate.

În planul de a pregãti în mod corespunzãtor documentația menționatã mai sus, meritã sã ne îndreptãm atenția specialiștilor. Ființa și sãnãtatea oamenilor este doar cel mai important lucru și sã folosiți garanția cã ați fãcut bine evaluarea riscurilor.