Datoria casei de marcat 2013

Conducem un magazin în care se înregistrează vânzările cu ajutorul casei de marcat. Foarte des, clienții doresc să cedeze moneda achiziționată în valută, de obicei în euro. Este posibil să vă înregistrați la o casa de marcat într-o monedă străină?

În contact cu art. 111 secțiune 3a pct. 1 din Legea TVA, prin păstrarea evidenței folosind casele de marcat, plătitorii de TVA trebuie să imprime o chitanță sau factură din orice vânzare, precum și să emită un document tipărit clientului.

În § 10 alin. 1 pct. 14 din Regulament privind condițiile tehnice, în mod similar, la articolul 8 alin. 1 punctul 14 din Regulamentul privind casele de marcat, care determină informații care ar trebui să fie primite în contul fiscal, este obligatoriu să se indice moneda în care se înregistrează vânzările, cel puțin pentru întreaga sumă a vânzărilor brute.

https://neoproduct.eu/ro/o-solutie-eficienta-pentru-problemele-auzului/

Principalele criterii și condiții tehnice pe care trebuie să le îndeplinească casele de marcat sunt consemnate în secțiunea 2 din regulament privind condițiile tehnice.

De aceea, în cazul § 14 alin. 1 din prezentul regulament, programul de vânzare în depozit ar trebui să aibă, printre altele funcție: care permite contribuabilului să schimbe numele monedei în care este înregistrată vânzarea, adică prescurtarea acesteia și să programeze modificarea dată în avans, introducând data și ora schimbării; economisirea datei și ora începerii păstrării înregistrărilor de vânzări în a doua monedă în gândire fiscală, precum și transformarea sumei brute de vânzări brute în valute îndepărtate, prin care rezultatul conversiei împreună cu costul și depunerea plății trebuie să fie incluse pe bonul fiscal după sigla fiscală cu indicarea unităților ; conversia trebuie construită cu o sensibilitate de cel puțin șase zecimale, iar rezultatul conversiei trebuie să fie rotunjit la două zecimale.

Și pentru prescurtarea numelor de valute străine se folosește desemnarea, care este susținută de Banca Sa a Poloniei.

Astfel, dacă contribuabilul își propune să vândă mărfurile în mintea consumatorilor care plătesc un preț în valută, atunci, de regulă, trebuie să existe o casă de marcat cu un rol care să asigure conversia cursului de schimb.

Din formularul prezentat la întrebare, se poate concluziona că rata pentru produsele cumpărate trebuie să fie cumpărată în euro, la momentul când valoarea contractelor va fi specificată în zlotys. Reglementările care tratează TVA nu reglementează problema ratei de schimb pe care trebuie să le adoptăm pentru a converti valoarea PLN în EUR.