Regulile filmului bhp

Birourile de funcții ar trebui sã implementeze într-o manierã foarte rapidã programul corespunzãtor pentru SSM. Prin urmare, acesta are un loc ciudat în cazul în care riscul de pierdere a sãnãtãții